Çalışma Grupları

Danışma Kurulu

Sorumlu: Hayati KORUCU Kurul Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Eğitim Kurulu

Sorumlu: Sait TAŞ ve Nevin ŞEN Eğitim Kurulu başkanları olarak görevlendirilmiştir.

Denetim Grubu

Sorumlu: Altan CAN, Sait TAŞ ve Ertan SARI Grup başkanları olarak belirlenmiştir.

Etik Kurul

Sorumlu: A.Zeki APALI Kurul Başkanı olarak görevlendirilmiştir.