Denetleme Kurulu

Suhat AKPINAR

Denetim Kurulu Başkanı

Taner GÜRLE

Denetim Kurulu Üyesi

Yücel GÖKDAĞ

Denetim Kurulu Üyesi