Olağan Genel Kurul Duyurusu

Olağan Genel Kurul Duyurusu

Olağan Genel Kurul DuyurusuSayın Üyelerimiz,

26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı kararla yürürlüğe giren yönetmeliğimizin 63. maddesince ve 8.9.2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile: çoğunluklu olarak 12 Aralık 2015 Cumartesi, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 19 Aralık 2015 tarihinde çoğunluk aranmaksızın Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu?nda yapılacaktır.

Seçimlerde mevzuatımıza belirtildiği gibi son 6 aydır eylemli olan ve odaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmiş her rehberin seçme ve seçilme hakkı vardır.

Yapılacak olan Genel Kurulda 1 Başkan, 8 asil ve yedek Yönetim Kurulu, 3 asil ve yedek Denetim Kurulu ve her 50 üye için 1 delege seçilecektir (toplamda 34 Delege).

Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı?nca onaylanan oy kullanacak üye listesi ve toplantıya ilişkin diğer hususların 24 Kasım 2015 Salı günü saat 08:00?den, 30 Kasım 2015 Pazartesi günü saat 17:00?ye kadar 7 gün süreyle askıya çıkarılacaktır. Ayrıca ilgili üye listemiz aro.org.tr internet sitemizde de yayınlanacaktır.

Asılacak listelere yapılabilecek itirazlar: ilan süresini izleyen 3 gün içinde Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı?na yapılabileceğini hatırlatmak isteriz.