Önemli Duyuru

Önemli Duyuru

Bildiğiniz üzere 6326 sayılı Kanun gereği; Kültür ve Turizm Bakanlığı Makamının 08.06.2015 tarih ve 6 sayılı olurları ile belirlenen 3090 TL taban maaş uygulaması Temmuz 2015 döneminden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Bu durum TÜRSAB tarafından mahkemeye taşınmıştır.ÖNEMLİ DUYURU

Bildiğiniz üzere 6326 sayılı Kanun gereği; Kültür ve Turizm Bakanlığı Makamının 08.06.2015 tarih ve 6 sayılı olurları ile belirlenen 3090 TL taban maaş uygulaması Temmuz 2015 döneminden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Bu durum TÜRSAB tarafından mahkemeye taşınmıştır.

Mahkemece yapılan inceleme sonucunda turist rehberlerine ödenen aylık taban ücretin;

-Bakanlık tarafından aylık olarak belirlenmesinin Anayasa ve Kanunlara aykırılık teşkil ettiği,

-İdarece taban ücretin belirlenemeyeceği,

-Ücretin fahiş tutarda belirlendiği,

-Diğer hiçbir meslek kuruluşunca bu tür bir uygulamanın olmadığı,

-Ücret belirlenirken tarafların sözleşme serbestliği içinde hareket etmesi gerektiği gibi gerekçelerle turist rehberlerine uygulanan aylık taban ücreti belirlenmesine yönelik Bakanlığın 08.06.2015 tarihli olurunun yürütmesi durdurulmuştur.

Danıştay 8. Daire tarafından alınan karar 3 evet,2 hayır şeklinde alınmıştır. Hayır oyu vererek davanın reddini isteyen hakimler ilgili kanun ve yönetmeliği ortaya koyarak haklılığımızı göstermişlerdir. Alınan bu karar 2015 yılını ilgilendirmektedir. 2016 yılı için TÜRSAB bu kararı göstererek emsal bir karar aldırma peşindedir.

Ancak 6326 sayılı meslek kanunun yönetmeliğinin 36. Maddesi turist rehberlerine uygulanan ücret tarifelerini; “Taban ücret tarifesi birlikler ile TURSAB’ın görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret üzerinden belirlenir. Taban ücretleri tur, paket tur, gece turu ve transfer olarak günlük ve aylık taban ücreti üzerinden belirlenir.” şeklinde açıklamıştır.

Sonuç olarak dava; Turist Rehberleri Birliği hukuk müşavirliği tarafından takip edildiği, gerekli görülmesi durumunda karşı dava açılacağını siz değerli üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Konuyla ilgili gelişme oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Sosyal medyada ortaya çıkan haberler sonucu kafalar karışmıştır. Birçok meslektaşımız haberi doğru şekilde anlayamamıştır. 2016 yılında belirlenen 3260 TL maaş herhangi bir mahkeme kararı çıkmadığı sürece geçerlidir.