Birliğimiz TUREB'in DUYURUSU

Birliğimiz TUREB'in DUYURUSU

Birliğimiz TUREB’in 11.08.2016 tarihli ve 1275 sayılı yazısı ile kredi, SGK primleri ve vergi tebliği ile ilgili yazısı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.DUYURU

Birliğimiz TUREB’in 11.08.2016 tarihli ve 1275 sayılı yazısı ile kredi, SGK primleri ve vergi tebliği ile ilgili yazısı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Turizm sektöründe son zamanlarda yaşanan olumsuzluklardan en çok etkilenen kesimlerden biri olan rehberlerin BAĞ-KUR ve SGK borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi ve hükümet tarafından girişimcilere sağlanan 50 bin liraya kadar faizsiz kredi imkânlarından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen ruhsatname sahibi rehberlerin de yararlandırılması konusunda Bayındırlık ve Turizm Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyon Başkanları ve TBMM’de grubu bulunan parti temsilcileri ile görüşmeler yapılmıştır. Aşağıda belirtilen tarihlerde isimleri verilen yetkililerle yapılan görüşmelere ilaveten Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Nabi Avcı ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a da durum dosya şeklinde arz edilmiştir. Son günlerde Birliğimize yukarıdaki konularla ilgili çalışmalar yapılması talepleri gelmektedir. Buradan da rehberlerin bahsi geçen konularla ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olmadıkları ve kendi aralarında yaptıkları sosyal medya organizasyonları olan “imza toplama, belge yakarak tepki gösterme, Bakanlığa yürüme vb” girişimlerle tepki göstermeye çalıştıkları anlaşılmaktadır. İçinde bulunduğumuz ortamda bu tür girişimlerin hiçbir faydasının olmayacağı gibi kurumlarımıza zarar vereceği aşikârdır.

 

KREDİ, SGK PRİMLERİ, VERGİ TEBLİĞİ İLE İLGİLİ KONULARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

·Ocak ayının son haftası TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı, Bayındırlık ve Turizm Komisyonu Başkanı ile çeşitli illerin AKP, CHP ve MHP Milletvekilleriyle görüşmelerde bulunulmuştur. Konunun önemi anlatılmış ve gerekli çalışmanın yapılması adına dosya sunulmuştur.

·Mart ayının son haftasıTBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyeleri AKP Sakarya Milletvekili Sayın Recep Uncuoğlu ve CHP Antalya Milletvekili Sayın Devrim Kök ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Eski Genel Sekreteri, AKP Sakarya Milletvekili Sayın Mustafa İsen'i ziyaret edilerek konu detaylı bir şekilde görüşülmüş ve kendilerine dosya halinde sunulmuştur.

·Nisan ayının ilk haftası Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Önder AKSAKAL Parti Genel Merkezinde ziyaret edildi. Ziyaret esnasında DSP Genel Sekreteri Sayın Abbas DENİZ ve Örgüt Kurulu Başkanı Sayın Ercan AKARPINAR’ın da katılımlarıyla toplantı yapılmıştır. Konu detaylı bir şekilde görüşülerek kendilerine dosya halinde sunulmuştur.

·Nisan ayının ikinci haftası Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Antalya Milletvekili Çetin Osman BUDAK, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik Spor Komisyonu Üyesi ve Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi Antalya Milletvekili Mustafa AKAYDIN ziyaret edilerek konu detaylı bir şekilde görüşülmüş ve kendilerine dosya halinde sunulmuştur.

·Nisan ayının üçüncü haftası Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Erol KAYA ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Denizli Milletvekili Şahin TİN TBMM’de ziyaret edilmiştir. Konu detaylı bir şekilde görüşülerek ve kendilerine dosya halinde sunulmuştur.

·Mayıs ayının ilk haftası TBMM’de MHP Antalya Milletvekili, aynı zamanda Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Sayın Doç. Dr. Mehmet Günal ziyaret edilerek konu detaylı bir şekilde görüşülmüş ve kendilerine dosya halinde sunulmuştur.

·Haziran ayının ilk haftası Kültür ve Turizm Bakanımız Nabi AVCI ile sektör temsilcileri toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda Sayın Bakanımızla tanışma gerçekleşmiş ve kendilerine sektörel sorunlarla ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Bizim için önemli üç konu yazılı ve sözlü olarak Sayın Bakanımıza iletilmiştir.

·289 nolu Vergi Tebliği’nin yürütmesinin durdurulması kararının sağlanması ve Taban Aylık konusunda verilen Yürütmenin Durdurulması Kararına karşı girişimlerimiz Danıştay ilgili birimlerde devam etmektedir.

https://www.youtube.com/watch?v=7TTeLm9GSEg

https://www.youtube.com/watch?v=gmF-TIpewBA

https://www.youtube.com/watch?v=M1GInQYsqZQ