Eylemsiz Üyelerimize Önemli Bilgilendirme

Eylemsiz Üyelerimize Önemli Bilgilendirme

Önemli BilgilendirmeÜç yılda bir gerçekleştirilen Genel Kurul bu yıl Aralık 2018 yapılacağı ön görülmektedir. 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu Madde 10 -2 “Oda genel kurulu, en az altı aydır eylemli olan oda üyesi turist rehberlerinden…” hükmü yer almaktadır. Buna göre yapılacak Olağan Genel Kurulda aday olma veya oy kullanabilmeniz için en az altı ay eylemli olmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz. 
Bilgilerinize 
 
ARO Yönetim Kurulu