2021 Yılı Aidatları Hakkında Bilgilendirme

2021 yılı aidatları Antalya Rehberler Odası Yönetim Kurulu kararı ile:

2021 yılı eylemli rehberler için : 350 TL

2021 yılı eylemsiz rehber için : 70 TL

olarak belirlenmiştir.