Ahmet Zeki APALI ile “2012’den Bugüne TUREB” Canlı Yayınımız