TÜRSAB AKDENİZ BTK Başkanı Ferit TURGUT ile “Pandemi Sonrası Antalya Turizmi”