2024 yılı aidatları Antalya Rehberler Odası Yönetim Kurulu kararı ile:

2024 yılı eylemli rehberler için :  3690 TL

2024 yılı eylemsiz rehber için :  : 918 TL

olarak belirlenmiştir.