2021 yılı aidatları Antalya Rehberler Odası Yönetim Kurulu kararı ile:

2021 yılı eylemli rehberler için : 350 TL

2021 yılı eylemsiz rehber için : 70 TL

olarak belirlenmiştir.

 

TUREB tarafından belirlenen 2020 yılı aidatı 575 TL’dir.

ARO tarafından denetim ve diğer giderler için 75 TL alınmaktadır. Toplam aidat miktarı 2020 yılı için 650 TL’dir.