2022 yılı aidatları Antalya Rehberler Odası Yönetim Kurulu kararı ile:

2022 yılı eylemli rehberler için : 400 TL ve 250 TL evrak bedeli ile birlikte: 650 TL

2022 yılı eylemsiz rehber için : 80 TL ve 125 TL evrak bedeli ile birlikte : 205 TL

olarak belirlenmiştir.