Yıllık Oda Aidatları

2021 yılı aidatları Antalya Rehberler Odası Yönetim Kurulu kararı ile:

2021 yılı eylemli rehberler için : 350 TL

2021 yılı eylemsiz rehber için : 70 TL

olarak belirlenmiştir.

———————————————————————————————————————–

TUREB tarafından 2020 Yılı Oda Aidatları eylemli rehberler için 650 TL (575 TL Aidat+75 TL Denetim, kıymetli evrak vb giderler için), eylemsiz olan üyelerimiz için 115 TL olarak belirlenmiştir.