2021 4. ARO Olağan Genel Kurul Duyurusu

Değerli Üyemiz,

26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı kararla yürürlüğe giren yönetmeliğimizin 63. maddesince ve 10.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile: çoğunluklu olarak 18 Aralık 2021 Cumartesi, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25 Aralık 2021 tarihinde çoğunluk aranmaksızın Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde (Dokuma Eski Pil Fabrikası karşısı) yapılacaktır.

Seçimlerde mevzuatımızda belirtildiği gibi son 6 aydır eylemli olan ve odaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmiş her rehberin seçme ve seçilme hakkı vardır.

Yapılacak olan Genel Kurulda 1 Başkan, 8 asil ve 8 yedek Yönetim Kurulu, 3 asil ve 3 yedek Denetim Kurulu ve her 50 eylemli üye için 1 delege seçilecektir (toplamda 25 asil, 25 yedek Delege).

Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan oy kullanacak üye listesi ve toplantıya ilişkin diğer hususların 30 Kasım 2021 Salı günü saat 08:00’den, 6 Aralık 2021  Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar 7 gün süreyle ARO seketeryada askıya çıkarılacaktır. Ayrıca ilgili üye listemiz aro.org.tr internet sitemizde de yayınlanacaktır.

Asılacak listelere yapılabilecek itirazlar: ilan süresini izleyen 3 gün içinde Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na yapılabileceğini hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla,
ARO Yönetim Kurulu