ARO’da Sohbet Günleri

Uzun bir aradan sonra “ARO’da Sohbet Günleri” söyleşi/konferans programımızın ilkini dün (1 Haziran 2016) gerçekleştirdik. Değerli hocamız Prof. Dr. Gül IŞIN’a “Likya ve Likyalılar” konulu söyleşi programı için ve katılım sağlayan, ilgi gösteren tüm üyelerimize gönülden teşekkür ediyoruz.

Sevgili sohbet dostlary,

Uzun bir aradan sonra  “ARO’da Sohbet Günleri” söyle?i/konferans programymyzyn ilkini dün (1 Haziran 2016) gerçekle?tirdik. De?erli  hocamyz Prof. Dr. Gül I?IN’a “Likya ve Likyalylar” konulu söyle?i programy için  ve katylym sa?layan, ilgi gösteren tüm üyelerimize gönülden te?ekkür ediyoruz.

Düzenledi?imiz konferanslar için kullandy?ymyz ARO Lokali’nin fiziki ?artlary gere?i kontenjanymyz synyrlydyr. Lütfen önümüzdeki  söyle?i/konferans programlaryna katylym için  yerinizi ayyrttyrmak üzere sekretaryamyzla irtibata geçiniz.

De?erli meslekta?lar, içinde bulundu?umuz  kriz sürecinde birçok meslekta?ymyz olasy bir iç turizm hareketlili?inde yerli turizm gruplaryna hitap etmek isteyecektir. Bu amaçla daha öncede belirtti?imiz gibi Haziran ayy süresince Çanakkale, Karadeniz/Batum, Eski?ehir/Kütahya destinasyonlary ile ilgili  görsel sunumlu teorik bilgi içeren söyle?ilerimiz devam edecektir.

8 Haziran 2016

“Rehber gözüyle Çanakkale ve Tarihi Yarymada” konulu söyle?i Yavuz Ali SAKARYA hocamyzyn  görsel ve teorik  sunumuyla  birlikte Tarihi Yarymada Turu tadyndaki sohbete davetlisiniz ..

Yer : ARO Lokali

Saat : 15:00

NOT : Kontenjanymyz synyrlydyr. Lütfen Sekretaryamyzdan yerinizi ayyrttyrynyz. 

ARO Sekretarya : 02423111130Bir cevap yazın