Aylık Taban Ücret Belirlendi

Sayın Üyemiz,

6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu?nun ?Turist Rehberi Ücretli? başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasında ?Taban Ücret Tarifesi, birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği?nin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret üzerinden belirlenir ve her yıl 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu?nun mükerrer 298?inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla arttırılarak en geç Aralık ayında izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir? denilmektedir.

          ARO olarak özellikle üzerinde durduğumuz taban maaş gereksinimini yıllardır dile getirip gerekli çalışmaları yaparak şu anda yürürlükte olan Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği?nde yer almasını sağladığımız ? Aylık Taban Ücret? konusu resmi olarak açıklanmıştır.

Aylık Taban Ücret de Bakanlık tarafından NET 3.090-TL olarak belirlenmiştir.

En kısa sürede belirlenen aylık taban ücretin ayrıca SGK kodlamalarına da yansıması için gerekli çalışmaların yapıldığını bildirir, tüm camiamıza hayırlı olmasını dileriz.

Ayrıca Birliğimize de konu ile ilgili yaptığı girişim ve çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz.

ARO Yönetim KuruluBir cevap yazın