2015 Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi

26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı kararla yürürlüğe giren yönetmeliğimizin 63. maddesince ve 8.9.2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile: çoğunluklu olarak 12 Aralık 2015 Cumartesi, çoğunluk sağlanamadığı takdsirde 19 Aralık 2015 tarihinde çoğunluk aranmaksızın MuratpaŞa Belediyesi Kültür Salonuâ??nda yapılacaktır.

 

Seçimlerde mevzuatımıza belirtildiği gibi son 6 aydır eylemli olan ve odaya karŞı yükümlülüklerini yerine getirmiŞ her rehberin seçme ve seçilme hakkı vardır.

 

MuratpaŞa 1. İlçe Seçim Kurulu BaŞkanlığı’nın SAYI:2015/141 sayılı EK- Kararı ile seçilecek olan delege sayısının eylemli üyeler üzerinden hesaplanmasına ve buna göre 27 asil 27 yedek delege seçileceği bildirilmiŞtir.

 

Yapılacak olan Genel Kurulda 1 BaŞkan, 8 asil 8 yedek Yönetim Kurulu, 3 asil 3 yedek Denetim Kurulu ve her eylemli 50 üye için 1 delege ( 27 asil 27 yedek delege) seçilecektir.

 

MuratpaŞa 1. İlçe Seçim Kurulu BaŞkanlığıâ??nca onaylanan oy kullanacak üye listesi ve toplantıya iliŞkin diğer hususların 24 Kasım 2015 Salı günü saat 08:00â??den, 30 Kasım 2015 Pazartesi günü saat 17:00â??ye kadar 7 gün süreyle askıya çıkarılacaktır. Ayrıca ilgili üye listemiz https://www.aro.org.tr/haber_detay.asp?id=658 internet sitemizde yayınlanmıŞtır.

 

Listelere yapılabilecek itirazlar: ilan süresini izleyen 3 gün içinde MuratpaŞa 1. İlçe Seçim Kurulu BaŞkanlığıâ??na yapılabileceğini hatırlatmak isteriz.

 

  1. Toplantı Tarihi: 12.12.2015
  2. Toplantı Tarihi: 19.12.2015
    ANTALYA REHBERLER ODASI İL SEÜİM KURULUNA VERİLECEK HAZİRUN LİSTESİ
    Kişisel verilerin korunması kanununa istinaden isim listesi kaldırılmıştır.


Bir cevap yazın