Önemli Duyuru

TUREB ve tüm rehber odalarının ortak duyurusudur

TUREB ve tüm rehber odalarının ortak duyurusudur:

Çeşitli kaynaklardan edinmiş olduğumuz bilgilere göre bütün “Turizm Rehberliği” bölümlerine TÜRSAB tarafından “yabancı dil gerekliliği” olmadan turist rehberi olunabilmesi yönünde, bölümlerin yani değerli hocalarımızın, akademisyenlerimizin olurlarını almak üzere bir yazı gönderilmiştir.

Dünya genelinde turizm hareketliliğinin başladığı 1960’lı yıllardan bu yana ve hatta daha öncesinde İpek Yolu, Baharat Yolu ve diğer ticaret yollarına giren bütün kervanlara yol gösteren rehberlerin en büyük özelliği yabancı dil biliyor olmalarıdır. Sadece yabancı dil bilmek değil, yabancı dili çok iyi derecede bilmek turist rehberliği mesleğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Nitekim dünyada turizm sektörü yabancı dil bilmeyen hiçbir bireyi istihdam etmemektedir.

Bununla birlikte yukarıda bahsetmiş olduğum yazıda geçen kendi vatandaşımızın katıldığı turlara rehber bulamamak bahanesi ise kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konuyla ilgili elinde hiçbir veri bulunmadan hareket eden kurumun hedefi sadece ucuz iş gücü yaratmaktır. Gerek odamıza gerekse diğer odalara yapılan rehber talebi başvuruları, odaların görevleri arasında olmamasına rağmen karşılanmıştır. Rehber talepleri, acenteler tarafından genellikle çok kısa bir süre ya da bir gün önce odalara iletilmekte ve bulunan rehbere de yasal zorunluluk olmasına karşın taban yevmiye ödemek istememektedirler.

Bugün itibariyle Türkiye’de sayıları 10.000’i aşan ve büyük çoğunluğu özellikle son iki yılda yaşanan daralma nedeniyle işsizlikle boğuşan turist rehberleri vardır. Bu rehberlerin büyük çoğunluğu işsizlikle boğuşmakta ancak, olası bir yoğun dönemde iç piyasaya hizmet vererek gelir sağlamaktadırlar. Şimdiye kadar Türkiye genelinde turizm hareketliliği en yoğun anlarını yaşadığında dahi rehber bulamamak sıkıntısı yaşanmamıştır.

Unutulmamalıdır ki yabancı dil şartı aranmadan turist rehberi olunabilecek hale gelirse Türkiye’deki tüm “Turist Rehberliği” bölümlerinin kapatılması gerekir. Çünkü bu durumda üniversitelerin lisans bölümlerinden mezunlar sertifika programları vasıtasıyla yine turist rehberi olabileceklerdir. Bu durum karşısında Türkiye çok kısa bir zaman içerisinde işsiz turist rehberleri ile dolacaktır.

Oysa Türkiye, özellikle Turist Rehberliği konusunda dünyada bir markadır. Bugün halen WFTGA ( Dünya Turist Rehberleri Birliği) en iyi rehberlerin Türk turist rehberleri olduğunu kabul etmektedir. Bunun temelinde de tabiî ki şimdiye kadar verilen kaliteli eğitim yatmaktadır. Eğitimden, akıldan, bilimden ödün verilemeyeceği su götürmez bir gerçektir.

Ülke ekonomisinin en ciddi sektörlerinden biri olan turizm sektörünün bugününe ve geleceğine, dolayısıyla ülke ekonomisine zarar vermek anlamına gelecek olan böyle bir girişime izin vermemek adına sizin ve fakültenizin (bütün kurumların) TÜRSAB’dan gelen yazıya olumsuz cevap vermesini samimiyetle temenni ederiz.Bir cevap yazın