ORTA VE DOĞU KARADENİZ UZMANLAŞMA EĞİTİMİ

ANTALYA ÇIKI?LI ORTA VE DO?U KARADENYZ UZMANLA?MA E?YTYMY

(REHBERLERE Özel 15 MART Ak?amy Hareketli 5 Gece Konaklamaly 6 Gün)

SYNOP – SAMSUN – ORDU – TRABZON – FIRTINA DERESY – AYDER – HOPA – BATUM – RYZE – UZUNGÖL – AMASYA – ÇORUM – ANTALYA

GECE ANTALYA – SYNOP19:00 da siz de?erli misafirlerimizle Konyaalty 5M Migros önü bulu?arak Antalya’dan hareketle Bucak – Burdur – Polatly – Kyzylcahamam – Boyabat üzeri Sinop’a hareket.

1.GÜN SYNOP – SAMSUN – ORDU

Gezimizin ba?langyç noktasy olan, ülkemizin en kuzeyinde bulunan ilimiz  Sinop’a vary?ymyzyn ardyndan DYYOJEN HEYKELY önünde toplu resim molasy verilir. Daha sonra yürüyerek türkülere, romanlara ve filmlere konu olmu? Tarihi Sinop Ceza Evi’ne geliriz. Cezaevinde Sabahattin Ali Ko?u?unu ve di?er bölümleri Rehberimizin anlatymy e?li?inde ziyaret ederiz. Sonrasynda otobüse binerek ülkemizin tek fiyordu olan Hamsilos Koyunun bulundu?u Akliman Tabiat Parkyna gelerek harika resimler çekeriz. Sonra Sinop Kent Limany’na hareket ederiz. Burada verece?imiz serbest zamanda Kotra Tekne yapym atölyelerini ziyaret edip, aly?veri? yapabilirsiniz. Rehberimizin bildirece?i saat ve yerde tekrar bulu?arak Samsun’a hareket ederiz. Samsun’da alaca?ymyz ö?le yeme?i sonrasy Samsun Abide, Gazi Müzesi, Arkeoloji Müzesi ve Tütünlük Yskelesini Rehberimiz e?li?inde gezerek otobüsümüzün oldu?u park yerine geliriz. Otobüsle  Bandyrma Vapuru’nun oldu?u parka gelerek

Bandyrma Vapuru’nun içine girip foto?raflaryz. Daha sonra Ordu ya gelir burada Teleferikle (Ekstra)  BOZTEPE ye çykarak güzel resimler çektikten sonra ak?am yeme?i ve konaklama için Ordu Otelimize geliriz.

2. GÜN ORDU – GYRESUN –  UZUNGÖL

Otelde alaca?ymyz sabah kahvaltysynyn ardyndan GYRESUN’a hareket ediyor Giresun Meydanynda verilen serbest zaman sonrasy, Çay fabrikasyna hareket ediyoruz. Tirebolu 42 Çay Fabrikasy’nda çay hakkynda bilgi alyp, çaylarymyzy yudumluyoruz. Tirebolu’dan ö?le yeme?i için me?hur Akçaabat köftesinin tadyna bakmak için Akçaabat’a geçiyoruz. Ö?le yeme?i sonrasy Trabzon’a hareket ediyoruz. Trabzon’da ilk dura?ymyz deniz seviyesinden 370 m. yükseklikte yer alan Atatürk Kö?kü’nü gezip biti?i?inde yer alan Tuana Gümü? Evi’ne gelerek burada Kazaziye ve Hasyr teknikleri hakkynda bilgilenir, çayymyzy içer ve otobüsümüze binerek Ayasofya Cami ne geliriz ( buradan Maçka’ya hareket ederiz. Hamsi köy sütlacynyn tadyna bakarak, Sümena Manastyry kapaly sadece güzergah göstermek istenirse Altynpark Milli Parky’na kadar gidip Trabzon’a dönebiliriz) . Sonrasy Sürmene ye gelip burada da Me?hur Sürbyssa Byçak Evi serbest zaman ve

aly?veri? sonrasy konaklama için Uzun Göl 1090m. yer alan otelimize hareket ediyoruz. Ak?am Yeme?i ve Konaklama Uzungöl.

3. GÜN UZUNGÖL – RYZE – AYDER veya ARHAVY

Otelde alaca?ymyz sabah kahvaltysy sonrasy Uzun Göl foto?raf molasy ve ardyndan otobüse binerek Rize’ye hareket ediyoruz. Rize merkezde ?ehir müzesini gezip, serbest zaman veriyoruz. Ysteyenler taksi ile ?ehre hakim bir tepenin üzerinde kurulmu? olan Rize Ziraat Çay Bahçesi’nde çaylaryny yudumlayabilir. Sonrasy Çayeli üzeri Kaçkar Milli Parky’na hareket ediyoruz. Çamlyhem?in’e vary?ymyzyn ardyndan Fyrtyna Deresi kenarynda Pynar Restaurant’ta alaca?ymyz serbest ö?le yeme?inden sonra Ysteyenler ile Zil Kalesine hareket ediyoruz (Minibüsler ile ekstra Tulum ve Horon e?li?inde). Konumuna ve do?asyna hayran kalaca?ynyz Zil Kalesini gezip, foto?rafladyktan sonra muhte?em manzarasy e?li?inde Ayder Yaylasy’na ula?yyoruz. Gelin Tülü ?elalesi görüldükten sonra do?anyn tadyny diledi?iniz gibi çykarabilmeniz için serbest zaman veriyoruz. Rehberimizin verece?i saatte ve yerde tekrar bulu?arak ak?am yeme?i ve konaklama için otelimize

geçiyoruz. ARHAVY OTEL

4. GÜN ARHAVY – BATUM – ORDU

Otelimizde alynacak sabah kahvaltysy sonrasy Sarp synyr kapysyna hareket ediyoruz. Sarp synyr kapysynda giri? i?lemlerini tamamladyktan sonra Gürcistan/Acara bölgesi BATUM a geçiyoruz. Eski Ganio Köprü ve Kalesini görerek, Otobüsümüzle merkezden geçerek, Ye?il Buruna geliyor ve 112 Hektarlyk, içinde 700 çe?it a?aç bulunan Botanik Parky geziyoruz. Sonra Merkeze gelerek, Tarihi Orta Camii, Tiyatro Binasy, Medeia görüldükten sonra aly?veri? ve ö?le yeme?i için serbest zaman veriyoruz. Verilecek serbest zamanyn ardyndan Avrasya Meydanynda, Nikah salonu önünde bulu?arak Sarp synyr kapysyndan geçerek Türkiye’ye dönü? yapyyor ve Rize bezinin nasyl yapyldy?yny ö?renmek ve aly?veri? için Rize Bezleri tesisinde mola ve serbest zaman veriyoruz. Sonra Rize, Trabzon güzergâhyny takip ederek Ordu da bulunan Otelimize geliyoruz. Ak?am Yeme?i ve Konaklama ORDU Otel.

5. GÜN ORDU – SAMSUN – ÇORUM

Otelde alynacak sabah kahvaltysy sonrasy hareket ederek Termedeki Amazon Tesislerinde ihtiyaç ve resim molasy ardyndan Samsun güzergâhyny takip ederek ?ehzadeler ?ehri Amasya’ya geliyoruz. Amasya’da ö?len yeme?i sonrasy, Sabuncuo?lu Typ ve Cerrahi Müzesi, Saat Kulesi ve Kral Kaya Mezarlaryny panoramik olarak foto?raf çektikten sonra yürüyerek köprüyü geçer ve  Hazeranlar Kona?y’na geliriz. Burada Osmanly dönemi ya?antysyny daha iyi anlayabileceksiniz. ?ehzadeler Müzesi ziyareti sonrasy, Ye?il Irmak boyunca yürüyerek Amasya’da ?ehzadelik yapmy? sonrasynda Osmanly padi?ahy olmu? Sultan II.Bayezit Külliyesini ziyaret ediyoruz. Kent Müzesi 1918 yyly Amasya Maketini gördükten sonra yürüyerek Amasya Arkeoloji Müzesi ne geçerek Orada Arkeolojik eserleri ve Mumyalary ziyaret ederiz. Müze ziyaretimiz sonrasy Amasya çyky?ynda bulunan Ferhat’yn ?irin için açty?yna inanylan su kanallaryny görüyor ve A?yklar Müzesini geziyoruz. Gezimizin

ardyndan Çorum a gelerek buradaki ÇORUM OTEL de Ak?am yeme?i ve Konaklama.

6. GÜN ÇORUM – ANKARA – AFYON – ANTALYA

Otelde alynacak sabah kahvaltysy sonrasy hareket ederek  Ankara – Polatly – Afyon – Burdur – Bucak üzeri Antalya’ya ula?yyor ve turumuzu sonlandyryyoruz. Siz de?erli misafirlerimizle bir ba?ka turumuzda görü?mek üzere ayrylyyoruz. Mutlu Kalyn…

SON BA?VURU TARYHY 11 MART 2016 MESAY BYTYMYNE KADARDIR. EN AZ KATILIMCI SAYISI 30 KY?YDYR.

REZERVASYON : 0242 311 11 30

FYYAT BYLGYLERY VE GENEL NOTLAR

KONAKLAMA BYLGYLERY                      Nakit -Tek Çekim

2  ki?ilik Odalarda Konaklama (Ki?iba?y) 900 TL

Tek Ki?ilik Odada Konaklama Farky        350 TL

FYYATA DAHYL HYZMETLER

Ula?ym + Profesyonel Turist Rehberli?i + 5 Gece Otel Konaklama + Batum/Gürcistan Turu

Otellerde alynacak 5 Sabah Kahvaltysy + 5 Ak?am Yeme?i + Ayder Yayla Turu

Tursab Zorunlu Seyahat Sigortasy

FYYATA DAHYL OLMAYAN HYZMETLER

Ylk gün sabah kahvaltysy + Tüm ö?le yemekleri + Ekstra harcamalar + Müze-Örenyeri Giri? Ücretleri

Gürcistan’a Geçi? Ücreti + Boztepe Teleferik Ücreti + Zil Kale Turu

NOTLAR:

* GÜRCYSTAN YLE TÜRKYYE DEVLETLERY ARASINDA YAPILAN ANLA?MA GERE?Y T.C. VATANDA?LARI BATUM’A ÜZERYNDEFOTO?RAF VE T.C. KYMLYK NUMARASI BULUNAN NÜFUS CÜZDANI YLE GEÇY? YAPABYLMEKTEDYR. BUNUN DI?INDAKY KYMLYK KARTLARI YLE GEÇY? YAPILAMAMAKTADIR.

*  GÜRCYSTAN HÜKÜMETY ESKY, DEFORME OLMU?, KENARLARI BOZULMU? OLAN KYMLYK YLE GYRY? YAPMAYI KABUL ETMEMEKTEDYR. NÜFÜS CÜZDANI YLE GÜRCYSTANA SEYAHAT EDECEK 18 YA?INDAN KÜÇÜK VATANDA?LARIMIZ ANNE VE BABALARI YLE VEYA ANNE VE BABALARINDAN HERHANGY BYRYSY YANINDA OLMADI?I TAKDYRDE 18 YA? ALTI MYSAFYRLERYMYZYN BATUMA GEÇY?LERY YÇYN NOTERDEN ONAYLI MUVAFAKATNAME ALMALARI GEREKMEKTEDYR.

* GÜRCYSTAN’A A?RI KESYCYLER BA?TA OLMAK ÜZERE YLAÇ SOKMAK KESYNLYKLE YASAKTIR.

* HERHANGY BYR NEDENLE SINIRDAN GEÇY?YNE YZYN VERYLMEYEN MYSAFYRLERYMYZ SARP SINIR KAPISINDA KAFYLEYY BEKLEYECEKTYR. BU KONUDA HERHANGY BYR SORUMLULU?UMUZ YOKTUR.

* REHBERYMYZ GEREKLY GÖRDÜ?Ü DURUMLARDA PROGRAMIN AKI?INDA DE?Y?YKLYK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR. VERYLECEK SERBEST ZAMAN SÜRELERY ZYYARET EDYLECEK DURAKLARDA KALI? SÜRELERY REHBERYMYZ VE TUR SORUMLUMUZ TARAFINDAN BELYRTYLECEKTYR.

* REZERVASYON SIRASINDA KESYNLYKLE YER GARANTYSY VERYLMEZ. MYSAFYRLERYMYZYN YERLERY ÇEKYLECEK KOLTUK KURASI YLE BELLY OLACAK VE TURUMUZUN YKYNCY GÜNÜNDEN YTYBAREN 2 KOLTUK KAYARAK OTURMA DÜZENY SA?LANACAKTIR.

* Katylymcylarymyzyn rahatlykla ta?yyabilecekleri küçük bir syrt çantasy bulundurmalary, bol ve spor kyyafetler ile topuksuz, tercihen spor ayakkaby giymeleri, otelde kullanmak için terlik bulundurmalary, yanlaryna küçük bir ?emsiye ve ya?murluk, hafif kalyn ve uzun kollu bir hyrka almalary, Foto?raf ve Video çekimi için gerekli ekipman, telefon ?arjlary için powerbank ve yeterli büyüklükte hafyza karty almalary tavsiye edilir.

* TURUMUZ 44 KY?YLYK KONTENJAN YLE SINIRLIDIR.Bir cevap yazın