TUREB Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı & Dil Ekletme Sınavı

TUREB Dil Ekletme Sınavı

YABANCI DİL SEVİYE TESPİT VE DİL EKLETME SINAVI TARİH DEĞİŞİKLİĞİ

Sınavın yapılacağı merkezden Birliğimize gelen yazıya istinaden sınav tarihleri 19-23 Haziran 2017 olarak değiştirilmiştir.    

Birliğimiz tarafından, 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereğince hazırlanan Meslek Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin (r) bendi gereğince; rehberlik bölümü öğrencileri ile mezunlarına yönelik olarak “Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı”, Dil Ekletme Sınavı başlıklı 18 inci maddesi gereğince ise ruhsatnamelerine yeni bir dil ekletmek isteyen turist rehberlerine yönelik olarak  “Dil Ekletme Sınavı” yapılacaktır.

SINAV YERİ VE TARİHLERİ:

Sınav Yapılacak İl                        Sınav Tarihleri

    Ankara                                     19-23 Haziran 2017

SINAVLARIN ŞEKLİ:

*Dil ekletme ve seviye tespit sınavına katılacaklar için;

-Yabancı dil sözlü

-Yabancı dil yazılı

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

1-Dil ekletmek isteyen rehberler

 Başvuru formu

 Sınav ücreti banka dekontu

 2 adet fotoğraf

Çalışma kartı fotokopisi

           Nüfus cüzdanı fotokopisi

2-Rehberlik Bölümü mezunu veya öğrencileri

Başvuru formu

Sınav ücreti banka dekontu

2 adet fotoğraf

Mezuniyet veya öğrenim belgesi (aslı gibidir onaylı)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

BAŞVURU YERİ VE SÜRESİ:

Dil Ekletme Sınavı ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına katılacak adayların, Birliğin web sayfasından (www.tureb.org.tr) temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak başvuru için gerekli belgelerle birlikte 05 Nisan-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında TUREB’e şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

SINAV ÜCRETİ:

Turist Rehberleri Birliği’nin Halkbankası Kurumsal Tahsilat hesabımıza Yabancı Dil Seviye Tespit ve Dil Ekletme Sınav ücreti olarak 280,00 TL (ikiyüzseksentürklirası) yatırılacak olup ATM’lerden yapılan işlemlerde 1 TL, banka içi şubeden hesaba para yatırmada 4 TL masraf alınacaktır. Diğer bankalardan EFT-Havale işlemi yapılamayacaktır.

 (Sınava girilecek her bir dil için ayrı ayrı ücret yatırılacaktır. Sınavlar için yatırılmış ücretler sınava girilmese dahi iade edilmeyecektir.)

KOMİSYON OLUŞTURULMASI:

Mevzuat gereğince her bir dil için ayrı ayrı komisyon oluşturulması gerekmektedir. Ancak zaman zaman komisyonların oluşturulmasında güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu nedenle Dil Ekletme Sınavı ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı için başvurulan dilde en az 5 kişinin müracaat etmesi halinde komisyon oluşturularak sınav gerçekleştirilecektir. Başvurular tamamlandıktan sonra belirtilen sayının altında kalan veya komisyon oluşturulamayan dil gruplarına müracaat edenlere bilgi verilecek, sınavın gerçekleşememesi halinde bu durumdaki adaylara yatırdıkları ücretler iade edilecektir. 

NOT: Sınav programı ve yeri daha sonra Birliğin web sayfasından duyurulacaktır.

İlgili dökümanlara  http://www.tureb.org.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.Bir cevap yazın