Genel Kurul Gündem ve Diğer Detaylar

Değerli üyemiz,

3. Olağan Genel Kurulu; 1. Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı onayı ile 23 Aralık 2018 tarihinde saat 09:30’da  Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde ( https://goo.gl/maps/4Z1egS2JFpN2 ) gerçekleştirilecektir.

Genel Kurula katılımda bulunacak üyelerimizin mutlaka kimlik bulundurmaları gerekmektedir.

Genel Kurul gündemi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

GÜNDEM

 1. Açılış
 2. Başkanlık Divanının Teşekkülü
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
 4. Başkanlık Divanı’na Tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
 6. Denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi
 7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası
 8. Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak çalışmaların ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi
 9. Yönetim ve Denetim Kurulu karar defteri ve oda muhasebe defterlerinin kapatılmasının kabulüne veya reddine
 10. Aylık Huzur Haklarının belirlenmesi
 11. Oda adına; gayri menkul için finansman sağlamak üzere kredi alma ve kullanma yetkisinin Yönetim Kurulu’na  verilmesine
 12. Dilek ve temenniler
 13. Seçimler ve Kapanış
ANTALYA REHBERLER ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
  
22.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6326 sayılı Meslek Kanunu gereğince kurulan odamız  sizlerin desteği ile birçok alanda ilklerin odası olmaya devam etmektedir. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle ilgili sizi bilgilendirmek isteriz. Mevcut Başkan, Başkan Vekili, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri huzur hakları alacaklarından %40 oranında feragat ettiler. Feragat edilen bütçe denetimlere ayrılmıştır. 2016-18 YILLARI ARASI FERAGAT TOPLAMI : 331.183,2 TL’dir. Geçmişe dönük herhangi bir hak talebinde bulanma durumu ile karşılaşmamak için feragatnameleri imza altına alındı. 
 Antalya Valiliği başta olmak üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve diğer kamu kuruluşları yetkilileri ile sürekli görüşüldü.
 İl Jandarma Komutanlığı ve Antalya Emniyet Müdürlüğü ile görüşmelerde bulunduk. Kaçak rehberlik ve kaçak acentecelik faaliyetleri konusunda bilgilendirdik.
 Oda sorumluluk alanı içerisinde Kaymakam, Büyükşehir ve diğer Belediye başkanları ile görüşmeleri düzenli olarak sağladık.
 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereğince Kaş’tan Alanya’ya kadar olan sorumluluk bölgelerimizde denetimler, aksatılmadan ve sonuç alarak yapılmaktadır. Açıkça belirtmek isteriz: yoğun sezonda ortalama iki günde bir denetimler gerçekleştirilmekte olup ülkede en fazla denetim yapan odayız. Yapılan denetimlerle meslektaşlarımıza istihdam yaratıldığından bu konuya özellikle önem gösteriyoruz. Yine bütçemizin büyük kısmını denetimlere ayırıyoruz. Yapılan denetimlerle ilgili detaylı bilgi yıl yıl aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.  2016AYDENETİM
SAYISI
KONTROL EDİLEN
ARAÇ SAYISI
TUTANAK
SAYISI
OCAK6116ŞUBAT6483MART139310NİSAN114510MAYIS9499HAZİRAN11361TEMMUZ11498AĞUSTOS8233EYLÜL9363EKİM11565KASIM1041ARALIK771TOPLAM11245760 2017AYDENETİM
SAYISI
KONTROL EDİLEN
ARAÇ SAYISI
TUTANAK
SAYISI
OCAK941ŞUBAT111510MART1181NİSAN103211MAYIS139211HAZİRAN1310722TEMMUZ1312828AĞUSTOS1010318EYLÜL1311424EKİM11745KASIM92610ARALIK560TOPLAM128709141 2018AYDENETİM
SAYISI
KONTROL EDİLEN
ARAÇ SAYISI
TUTANAK
SAYISI
OCAK531ŞUBAT450MART7258NİSAN7465MAYIS1417811HAZİRAN1316923TEMMUZ1414114AĞUSTOS1215412EYLÜL1417835EKİM13 132 10KASIM 8293ARALIK   TOPLAM1211060122 Denetimlerde tespit edilen sözleşmeler üzerinden gerekli kontrollerin sağlanması için düzenli olarak SGK’ ya gönderilmektedir. Meslek kodu veya taban maaş kontrolünü bu şekilde sağladık.
 Meslek Yönetmeliği revizyon çalışması mevcut delegelerimizle yapıldı ve TUREB’e çalışmaların sürdürülmesi için ilettik. Ankara’da düzenlenen yönetmelik revizyonu toplantısına katılım sağladık.
 Meslektaşlarımızdan gelen talep üzerine; çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususunda sektör temsilcileri ile gerekli görüşmeleri yaptık.
 Önem arz eden ören yeri, müze ve bölgelere ARO tarafından geziler düzenlenmiştir. Tüm gezilerimiz konusunda uzman kişilerce verildi.
 3 yıldır HESTORUEX  daimi çözüm ortağı olarak bulunmaktayız. Sağlık fuarına katılım sürekli sağlanmış olup, alternatif turizmi geliştirmede öncülük etmekteyiz.
 Üyelerimizin faydalanabilmesi için çeşitli kurumlarla sağlık, eğitim ve diğer alanlarda indirim sağlayacak anlaşmalar yapılmış olup, siz değerli üyelerimizin kullanımına sunulmuştur. Detaylı bilgi www.aro.org.tr çözüm ortakları bölümündedir.
 Sosyal bilincin farkında olan odamız, kurum veya kuruluş farkı gözetmeksizin sayısız projede yer almıştır. Turist rehberliği mesleğini toplumun diğer kesimleri, kamu kurum ve kuruşları, sivil toplum örgütleri tanınması açısından bu tür sosyal projelerde hemen hemen hepsinde görev aldık.
 Belirli gün ve haftalarda düzenlenen kutlama, anma ve tören programlarına oda olarak katılımda bulunduk.
 Tüm sekretarya işleri mevzuata uygun ve aksatılmadan yerine getirilmiştir. Personelimiz tarafından üye ihtiyaçları eksiksiz karşılandı.
 65 yaş üstü üyelerimizden aidat alınmaması yönünde karar aldık ve uyguladık.
 Siz değerli üyelerimize tüm duyuru ve raporlarımızı  sosyal medya, mail ve sms aracılığı ile duyurduk.
 Acente ile yaşanan olumsuz durumlara üyemizin talebi üzerine müdahil olduk, üyemizin menfaatini koruduk.
 Oda bünyesinde bulunan rehber sicillerini dijital ortama aktarmaya başladık.
Saygılarımızla ARO Yönetim Kurulu  
ANTALYA REHBERLER ODASI DENETİM KURULU FAALİYET RAPORU 

Antalya Rehberler Odası’nın Denetleme Kurulunda görevlendirdiğiniz bizlerin; 6326 sayılı Kanun ve Yönetmelik ile Denetim Kurulu’na tanıdığı yetki çerçevesinde kalınarak 2016-2018 yılları arasında mevzuat ve esas mukavele hükümleri ile Genel Kurul Kararlarına uygunluk yönünden her ay yapmış olduğumuz sürekli denetimler neticesinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
 İlgili Kanunlar gereğince tutulması gereken defterin noterden tasdik edildiği ve bu defterlere yapılan kayıtların muntazaman zamanında düzenli tutulduğu, kayıtların belgelerle uygun olduğu görülmüştür.
 Yönetim Kurulunca alınan kararların takip edildiği ve uygulandığı,
 SGK ve diğer vergi ödemelerinin mevzuata uygun ve zamanında yapıldığı tespit edildi.
 Yıllık bütçenin Yönetim Kurulu tarafından planlandığı, harcamaların buna göre yapıldığını,
 Yaşanan krizlerden dolayı oda mali durumu göz önünde bulundurularak; Başkan, Başkan Vekili, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin huzur haklarından belirli oranda feragat ettikleri ve ıslak imzalı feragatnameler alındığı görüldü.
 Dönem içinde odanın merkezinde bulunan kasa sayımlarında gerek kasa mevcudunun ve gerekse Bankalarda mevcut paramızın her defasında kayıtlara uygun olduğu görülmüştür.
 Dönem sonu yani mevcudunun ve bankalarda bilanço ve kayıtlarda mutabık olduğu saptanmıştır.
 Tarafımıza herhangi bir şikayet intikal etmemiştir. Tarafımızca da Oda Yönetim Kurulu ve Yöneticileri hakkında takibata geçilecek bir konu tespit edilmemiştir.
 Dönem sonu itibariyle çıkarılan bilanço ve gelir gider tabloları bilgisayardan çıkan dönem sonu mizanları ile karşılaştırılmış, Bilanço ve Gelir Gider tablolarının muhasebe kayıtlarına uygun olduğu tespit edilmiştir.Ayrıca Serbest Mali Denetmen tarafından gerçekleştirilen mali denetim raporu sonucu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla ARO Denetim Kurulu


Bir cevap yazın