Haziran sohbetlerimizin beşincisi Sayın Yrd.Doç:Dr. Aydın BEDEN sunumuyla “1915 Olayları ve Ermeni

Sayın Yrd.Doç:Dr. Aydın BEDEN sunumuyla “1915 Olayları ve Ermeni Sorunu ” konulu söyleşimizi gerçekleştirdik.

Sevgili sohbet dostları,

Haziran sohbetlerimizin be?incisi Sayyn Yrd.Doç:Dr. Aydyn BEDEN sunumuyla “1915 Olaylary ve Ermeni Sorunu ” konulu söyle?imizi gerçekle?tirdik.

Sunumu hazyrlayan Sayyn Aydyn BEDEN’e ve siz katylymcylara te?ekkür ederiz. Hocamyza gelen yo?un talepler do?rultusunda Temmuz ayy için “Kürt Sorunu” ba?lykly bir konferans daha yapylacaktyr.

Son dönemde oldukça yo?un ilgi gören Eski?ehir ve Kütahya çevresinde gezilip görülecek yerleri teorik anlatymla ö?reniyoruz.

29 Haziran 2016 tarihinde saat 15:00 Sayyn Yavuz Ali SAKARYA “Rehber Gözüyle Eski?ehir-Kütahya Turu” ba?lykly konferansy ARO Lokalinde sunacaktyr.

Tüm meslekta?larymyz davetlidir.
ÖNEMLY : Kontenjan synyrlydyr. Lütfen katylym talebinizi ARO Sekretaryasyna bildiriniz.
Bilgi&Rezervasyon : 02423111130Bir cevap yazın