Haziran sohbetlerimizin dördüncüsünde Sayın Nezih Başgelen’in sunumuyla “Aristoteles ve Batı Anadolu

Sayın Nezih Başgelen’in sunumuyla “Aristoteles ve Batı Anadolu ” konulu söyleşimizi gerçekleştirdik.

Sevgili sohbet dostları,
Haziran sohbetlerimizin dördüncüsünde Sayyn Nezih Ba?gelen‘in sunumuyla “Aristoteles ve Baty Anadolu ” konulu söyle?imizi gerçekle?tirdik.

Tecrübelerini ve eme?ini esirgemeden bize bu sunumu hazyrlayan SayynNezih Ba?gelen‘e ve siz katylymcylara te?ekkür ederiz.

Son dönemde oldukça yo?un ilgi gören Eski?ehir ve Kütahya çevresinde gezilip görülecek yerleri teorik anlatymla ö?reniyoruz.

29 Haziran 2016 tarihinde saat 15:00 Sayyn Yavuz Ali SAKARYA “Rehber Gözüyle Eski?ehir-Kütahya Turu” ba?lykly konferansy ARO Lokalinde sunacaktyr.

Tüm meslekta?larymyz davetlidir.
ÖNEMLY : Kontenjan synyrlydyr. Lütfen katylym talebinizi ARO Sekretaryasyna bildiriniz.
Bilgi&Rezervasyon : 02423111130Bir cevap yazın