Karadeniz’den Batum’a Yolculuk Söyleşimizden Görüntüler

Üyemiz Cafer Babaeker’in sunumuyla “Karadeniz’den Batum’a Yolculuk ” konulu söyleşimizi gerçekleştirdik.

Sevgili sohbet dostları,

Haziran sohbetlerimizin üçüncüsünde üyemiz Cafer Babaeker‘in sunumuyla “Karadeniz’den Batum’a Yolculuk ” konulu söyleşimizi gerçekleştirdik.

Söyleşiye olan ilginiz ARO Lokal konferans salonumuzu bir kez daha tam kapasite ile kullanmamızı sağladı. Tecrübelerini ve emeğini esirgemeden bize bu sunumu hazırlayan üyemiz Cafer Babaeker‘e ve siz katılımcylara te?ekkür ederiz.

Göstermi? oldu?unuz ilgi bizleri yeni söyle?i ve konferanslar yapmaya te?vik etti.

21 Haziran 2016’da Sayyn Nezih BA?GELEN’in sunaca?y “Aristoteles ve Baty Anadolu” ba?lykly konferansymyz De?rmenönü Konferans Salonu’nda (Eski Muratpa?a Belediyesi Nikah Salonu) saat 16:00’da ba?layacaktyr.

22 Haziran 2016’da Sayyn Yrd. Doç.Dr. Aydyn BEDEN “1915 Olaylary ve Ermeni Sorunu” ARO Lokalinde saat 14:00’de ba?layacaktyr.

Tüm meslekta?larymyz davetlidir.
ÖNEMLY : Kontenjan synyrlydyr. Lütfen katylym talebinizi ARO Sekretaryasyna bildiriniz.
Bilgi&Rezervasyon : 02423111130Bir cevap yazın