Önemli ARO Açıklaması

Değerli Meslektaşlarım,

Bu yazı, son günlerde çok tartışılan, meslek yasamızda yapılması düşünülen değişiklikler hakkında siz değerli üyelerimizi daha detaylı bilgilendirmek, meslek ve meslektaşlarımız için ARO’nun durduğu yeri açık ve net belli etmek amacıyla kaleme alınmıştır.

            Öncelikle gündemdeki yasa değişikliği ve düzenlemeler konusunda Bakanlık harici iki taraf var ki bunlar TUREB ve TÜRSAB’tır. Yasa değişikliği konusunu Bakanlığa taşıyanların ise TÜRSAB içindeki muhalif bilinen bir grup olduğu ve bu grubun Bakanlık tarafından kabul görerek tarafların masaya oturmasının istendiği bilgilerini almıştık.

            Meslek çatı kuruluşumuz olan TUREB yönetimine konu hakkında bilgi edinmek üzere başvurduğumuzda ne yazık ki tatmin edici cevaplar alamadığımız gibi konunun sosyal medyada abartıldığı, her şeyin kontrol altında olduğu, gerektiğinde odaların bilgilendirileceği söylenerek konu geçiştirilmeye çalışıldı. Bu arada Bakanlık bilgisinde Birliğimizin de içinde olduğu toplantıların devam ettiği, hatta meslek kanununda bizim açımızdan geriye gidiş anlamına gelecek önerilere TUREB yönetiminin tepki vermediği duyumları aldık. Konunun sosyal medya platformlarında tartışılır hale gelmesi ve bize gelen bilgileri de dikkate alarak Birlik yönetiminden detaylı açıklama ve bilgi talep ettik.

TUREB Yönetiminin açıklaması ise; “Bir ay kadar önce Kültür ve Turizm Bakanımızın TUREB, TÜRSAB ve TÜRSAB içindeki muhalif görünen grup temsilcilerini toplantıya çağırıp “rehberlik meslek yasasında değişiklikler yapacağız, aranızda uzlaşıp değişiklik düşünülen maddeler hakkındaki görüşlerinizi yazılı getiriniz” denildi ve iki hafta önce ikinci toplantı yapıldı, taraflar değişiklik önerilerini sundu… Konu hakkında TÜRSAB sosyal medyada veya diğer mecralarda açıklama yapmadı, dolayısıyla TUREB Yönetimi de ortada anlaşmaya varılmış ya da üzerinde mutabakat sağlanmış bir madde olmadığı için açıklama yapmadı.” şeklinde oldu.  

22-23 Şubat tarihlerinde TUREB Yönetimi ve 13 oda başkanı ya da temsilcisi Ankara’da bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapılmış, toplantı sonucunda ortak bir açıklama rehber kamuoyuna ilan edilmiştir.

ARO Başkanı ve Yönetimi olarak bilmenizi isteriz ki;

          Türkçe rehberlik diye ifade edilen düzenlemeyi,

          Dil sınavlarının Bakanlığa devredilmesini,

          Uygulama eğitim gezilerinin Bakanlığa devredilmesini,

hiç bir surette kabul etmeyeceğiz. Bu düzenlemeleri mesleki anlamda geriye gidiş göreceğimizi, sektörün sorunlarını çözecek düzenlemeler yapmak yerine sektör paydaşlarının aralarına nifak tohumları ekmenin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun Anayasa Mahkemesi ve Danıştay incelemelerinden geçmiş mesleki haklarının oldu bittiye getirilerek elinden alınmasına sonuna kadar karşı çıktığımızı ve çıkmaya devam edeceğimizi 22-23 Şubat’ta gerçekleşen geniş katılımlı toplantıda ifade ettik ve sizlerin önünde de bu yönde mücadele vereceğimizi beyan ediyoruz.

            Şimdi sizlerden devam eden süreci yakından takip etmenizi, sosyal medyada ortaya atılan her başlığa itibar etmeden sükunetinizi korumanızı, hafta sonuna doğru TUREB Yönetiminin dahil olacağı toplantı neticesinde yapılacak açıklamaya dek birlik olunmasının temsilcilerimize güç vereceğine inanmanızı rica ediyorum.

            Unutulmamalıdır ki hiçbir başkan veya yönetici meslek menfaatlerini savunmazlık edemez, zira bunun hem vebali hem de bedelinin ağırlığını bilir.

 

            Hayati KORUCU

            ARO YK Başkanı

           

           

           Bir cevap yazın