Rehberlik Mesleği

Profesyonel Turist Rehberi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelendirilen profesyonel turist rehberleridir.

Türkiye’yi, ülkesi ve ulusuyla en iyi biçimde tanıtmak ve sevdirmek şeklinde özetlenebilecek olan fevkalede önemli bir misyonu meslek edinmiş olan kişidir. Profesyonel Turist Rehberi, turistle “birebir” yüzyüze olan unsurdur. Bu niteliği ile, turistler ile turizm sektörü arasında bir köprüdür; sektörün “gözü ve kulağıdır”. Bu anlamda, son derece önemli ve stratejik olan bu meslek, mümkün olan en üst düzeyde nitelikli ve yetkin kişiler tarafından yürütülmelidir.

Rehber, Türkiye’yi yerli ve yabancı turistlere en iyi şekilde tanıtacak ve onlara gezileri süresince yardımcı olacak ve doğru bilgileri verebilecek Turizm Bakanlığının verdiği belgeye sahip kişidir.

Rehber, turistlere, ziyaretçi ve konuklara eşlik ederek, sit alanları, müzeler, anıtlar, türbeler, mabetler, tarihi eserler ve kalıntılar, folklor, kültür, sanat eserleri, el sanatları, hatıra eşyaları, eğlence yer ve olanakları hakkında doğru bilgiler verip gezdiren, gerektiğinde yaylacılık, dağ ve doğa yürüyüşü, su sporları, avcılık, kayak, mağaracılık, ornitoloji, paraşütçülük, botanik, bisiklet ve at turlarını kapsayan çeşitli spor türlerinin uygulanmasına yardımcı olan kişidir

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde: “Bakanlıkça kendilerine rehberlik belgesi verilmemiş kişiler Turist Rehberliği yapamazlar. Yapanlar hakkında genel hükümlere göre Savcılıklarca kovuşturma açılır.)Bir cevap yazın