Taban Ücretler

2022 YILI REHBER TABAN ÜCRETLERİ

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun “Turist Rehberi Ücretleri” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında “Taban ücret tarifesi, Birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret belirlenir ve her yıl 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç Aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir” denilmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından rehber taban ücretleri 2022 yılı için hizmet gruplarına göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Hizmet Grubu

A- Günlük Tur                 872 TL

B- Transfer                     437 TL

C- Gece Turu                 437 TL

D- Paket Tur                  1051 TL

E- Aylık Ücret                 8.717 TL

 

01.01.2022 tarihi itibariyle geçerlidir.

 

 

 

 

 

2020 Yılı Rehber Ücretleri

 

Bakanlık Makamının 31.12.2019 tarih ve 1090622 sayılı olurları ile turist rehberlerine hizmet gruplarına göre 2020 yılında uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür. Hizmet Grubu

A- Günlük Tur                587 TL

B- Transfer                     295 TL

C- Gece Turu                 295 TL

D- Paket Tur                  708 TL

E- Aylık Ücret              5.870 TL

 

2019 YILI TABAN ÜCRETLER

 

Bakanlık Makamının 28.12.2018 tarih ve 1067687 sayılı olurları ile turist rehberlerine ait 2019 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

 

Hizmet Grubu

A- Günlük Tur               479 TL

B- Transfer                    241 TL

C- Gece Turu                 241 TL

D- Paket Tur                  578 TL

E- Aylık Ücret             4.790 TL

 

2018 Yılı Rehber Taban Ücretleri 

 

Bakanlık Makamının 19.12.2017 tarih ve 39508883-358.01-E.266085 sayılı olurları ile turist rehberlerine ait 2018 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.


Hizmet Grubu

A- Günlük Tur     :      387     TL
B- Transfer         :      195     TL
C- Gece Turu     :      195      TL
D- Paket Tur      :       467     TL
E- Aylık Ücret     :      3870   TL

 

2017 Yılı Rehber Taban Ücretleri

 

2017 YILI İÇİN BELİRLENEN REHBER TABAN ÜCRETLERİ

 

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun “Turist Rehberi Ücretleri” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında “Taban ücret tarifesi, Birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret belirlenir ve her yıl 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç Aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir” denilmektedir.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 19.12.2016 tarihli ve 228014 sayılı olurları ile turist rehberlerine 2017 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür:

 

Hizmet Grubu

 

  1. Günlük Tur : 338 TL
  2. Transfer      : 170 TL
  3. Gece Turu   : 170 TL
  4. Paket Tur    : 408 TL
  5. Aylık Ücret : 3380 TL

 

—————————————————————————————————————————————-  Bakanlık Makamının 24.12.2015 tarih ve 241987 sayılı Olurları ile Turist Rehberlerine 2016 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür. Hizmet Grubu A- Günlük Tur: 326 TLB-Transfer:       164 TLC-Gece Turu:   164 TLD-Paket Tur:     393 TLE-Aylık Ücret:    3260 TL

 

Bakanlık Makamının 29.12.2014 tarihli ve 253365 sayılı Olurları ile Turist Rehberlerine 2015 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

 

Hizmet Grubu

 

A-Günlük Tur   : 309 TL

 

B-Transfer        : 155 TL

 

C-Gece Turu     : 155 TL

 

D-Paket Tur      : 372 TL

 

olarak belirlenmiştir,

 
Bakanlık Makamının 31.12.2013 tarihli ve 253684 sayılı Olurları ile Turist Rehberlerine 2014 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği gibi uygun görülmüştür.

Büyük Şehir Olan İller İçin

Hizmet Grubu 
A- Günlük Tur :281.00 TL
B- Transfer :141.00 TL
C- Gece Turu :141.00 TL
D- Paket Tur :338.00 TL
E-Yurtdışı Günlük :338.00 TL

Büyük Şehir Olmayan İller İçin

Hizmet Grubu 
A- Günlük Tur :240.00 TL
B- Transfer :141.00 TL
C- Gece Turu :141.00 TL
D- Paket Tur :338.00 TL
E-Yurtdışı Günlük :338.00 TL

——————————————————————————————
2013 yılı rehberlik ücretleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenmiş olup, aşağıdadır.

 

Rehber taban ücretleri, yılda bir kez Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Taban ücretler nettir, stopaj ve benzeri kesintilerden sonra kalan ve rehbere net olarak ödenecek tutar, taban ücretten düşük olamaz.

 

Rehberlerin taban ücretten daha düşük ücret alması ve acentaların rehberlere taban ücretten daha düşük ödeme yapması; mevzuata aykırıdır ve her iki taraf için cezai yaptırımı bulunmaktadır.

 

Tura çıkmadan önce imzalayacağınız zorunlu sözleşme metninde, ücretlerin de yer aldığını anımsatmak isteriz.

 

Yönetmeliğimiz gereği, taban ücretler büyükşehir olan ve olmayan illere göre belirlenmiş, doğu ve batı farkı kalkmış, yarım gün kaldırılmış, yurtdışı turlar için günlük ücretler ile paket tur ücretleri eklenmiştir.       

 

Paket Tur Nedir?

 

 Yönetmeliğimizle belirlenen taban ücret hizmet gruplarından birisi de paket turdur.

 

Paket turun, mevzuattaki tanımı aşağıda yapılmış olup;

 

 • Paket tur ücreti olarak belirlenen 325 TL; paket tur programlarında günlük, gün başına alacağınız taban ücrettir.

 

 • Paket tur, günlük turlar dışındaki turlardır.

 

 • Paket tur, konaklamayı içerir.

 

 • Bir başka deyişle; örnek vermek gerekirse: 15 günlük Anadolu (Batı veya Doğu) turunuz, konaklama ve ulaşımı birlikte içerdiği için, paket tur kapsamına girmektedir. Bu turda ödenecek taban ücret; 15 gün x 325 TL= 4.875 TL’den az olamaz.

 

 Mevzuatta Paket Tur: Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dahil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren turlar.

 

 Büyükşehir Olan İller:

 

 Nüfusu 750.000’i aşan illerdir. Derleme bilgilere göre: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Antalya, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Mersin, İzmit, Sakarya, Samsun, Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van

 

 Dikkat

 

 Yarım gün hizmet grubu kaldırılmıştır.         

 

 2013 Yılı Rehberlik Ücretleri

 

 Büyükşehir Olan İller İçin:

 

Günlük Tur: 270 TL

 

Transfer: 135 TL

 

Gece Turu: 135 TL

 

Paket Tur: 325 TL

 

Yurtdışı Günlük: 325 TL

 

Büyükşehir Olmayan İller İçin:

 

Günlük Tur: 230 TL

 

Transfer: 135 TL

 

Gece Turu: 135 TL

 

Paket Tur: 325 TL

 

Yurtdışı Günlük: 325 TL

2012 YILI I. ALTI AYLIK REHBER TABAN ÜCRETLERİ

 


KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI – TÜRSAB – MESLEK KURULUŞLARININ ORTAK OLARAK BELİRLEDİĞİ REHBER TABAN ÜCRETLERİ AÇIKLANDI.

 


HİZMET GRUBU TESPİT EDİLEN TABAN ÜCRET

 

Doğu Anadolu Turu    : 350.00 TL
Batı Anadolu Turu       : 300.00 TL
Şehir Turu Tam Gün   : 250.00 TL
Şehir Turu Yarım Gün : 150.00 TL
Gece Turu                   : 125.00 TL
Transfer                      : 120.00 TL

2011 YILI II. ALTI AYLIK REHBER TABAN ÜCRETLERİ

 


KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI – TÜRSAB – MESLEK KURULUŞLARININ ORTAK OLARAK BELİRLEDİĞİ REHBER TABAN ÜCRETLERİ AÇIKLANDI. 

 

 
HİZMET GRUBU                    TESPİT EDİLEN TABAN ÜCRET

 

Doğu Anadolu Turu:                                                 350.00 TL
Batı Anadolu Turu:                                                    300.00 TL
Tam Gün ve Şehir Turu:                                            225.00 TL
Yarım Gün/Gece Turu:                                              125.00 TL
Transfer:                                                                   120.00 TL

2011 YILI I. ALTI AYLIK REHBER TABAN ÜCRETLERİ

 


KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI – TÜRSAB – MESLEK KURULUŞLARININ ORTAK OLARAK BELİRLEDİĞİ REHBER TABAN ÜCRETLERİ AÇIKLANDI. 

 

 
HİZMET GRUBU                    TESPİT EDİLEN TABAN ÜCRET

 

Doğu Anadolu Turu:                                                 350.00 TL
Batı Anadolu Turu:                                                    275.00 TL
Tam Gün ve Şehir Turu:                                            200.00 TL
Yarım Gün/Gece Turu:                                              125.00 TL
Transfer:                                                                   110.00 TL


2010 YILI 2. ALTI AYLIK REHBER TABAN ÜCRETLERİ

 


KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI – TÜRSAB – MESLEK KURULUŞLARININ ORTAK OLARAK BELİRLEDİĞİ REHBER TABAN ÜCRETLERİ AÇIKLANDI. 

 

 
HİZMET GRUBU                    TESPİT EDİLEN TABAN ÜCRET

 

Doğu Anadolu Turu:                                                 350.00 TL
Batı Anadolu Turu:                                                    260.00 TL
Tam Gün ve Şehir Turu:                                            200.00 TL
Yarım Gün/Gece Turu:                                              115.00 TL
Transfer:                                                                   100.00 TL

 


2010 YILI I. ALTI AYLIK REHBER TABAN ÜCRETLERİ

 


KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI – TÜRSAB – MESLEK KURULUŞLARININ ORTAK OLARAK BELİRLEDİĞİ REHBER TABAN ÜCRETLERİ AÇIKLANDI. 

 

 
HİZMET GRUBU                    TESPİT EDİLEN TABAN ÜCRET

 

Doğu Anadolu Turu:                                                 325.00 TL
Batı Anadolu Turu:                                                    250.00 TL
Tam Gün ve Şehir Turu:                                            190.00 TL
Yarım Gün/Gece Turu:                                              100.00 TL
Transfer:                                                                     90.00 TL

 


Sayın Rehberler ve sektör Yetkilisi,

 


4848 Sayılı Kanun hükümlerince Türkiye’de turizmin uygulanma esasları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülür. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 13 üncü maddesinin
(m) bendine göre hazırlanan Profesyonel Turist Rehberliği
Yönetmeliğinin 40. Maddesinde ‘Rehber taban ücretleri Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve ilgili Meslek Kuruluşlarının yazılı görüşleri alınarak yılda iki kez Bakanlıkça belirlenir.

 

Bakanlık Ocak ve Temmuz aylarında uygulanacak rehber taban ücretlerinin tespitine ilişkin kararını Aralık ve Haziran ayı sonuna kadar ilgili kurum ve kuruluşlara bildirir, bu ücretlerin uygulanmasını sağlar ve denetler.’
hükmü bulunmaktadır.

 


;

 

Dikkat: * Bu rakamlar “net” olup, vergi mükellefi olduğunuz takdirde fatura keserken üzerine % 18 KDV eklemeniz gerekmektedir. * Bu yevmiyeler tabandır. Her acente bu yevmiyeleri net olarak ödemek zorunda olduğu gibi rehber meslektaşların da bu yevmiyelerin altında tur almaması zorunludur. Rehber olarak acentelerle belirlenmiş tur yevmiyelerinin altında çalışmamak kısa vadede size para kaybettiriyor gibi gözükse de uzun vadede hem size hem de diğer meslektaşlarınıza saygınlık ve daha çok para kazandıracaktır. Unutmayın ki, bir acentenin bir grubu rehbersiz tura göndermesi yasal olarak mümkün değildir. Herhangi bir acenteden iş alırken, günlük yevmiyeyi (her ne kadar TUREB ve TURSAB’ın teklifleri ve Turizm Bakanlığı’nın onayı ile belirlenmiş ise de yine de karşılıklı olarak teyit etmekte yarar var) tur programını, gezilecek müze ve ören yerlerinin tam listesini net olarak konuşmak ve bir mutabakata varmak zorundasınız. Belirlenmiş yevmiye ile çalışan rehberlerin sayısı arttıkça ve bu arkadaşlar acenteler nezdinde prensip sahibi profesyoneller olarak kendilerini kabul ettirip, yevmiyelerin pazarlık konusu yapılamayacak bir husus olduğu anlaşıldıkça, acenteler de tur maliyetlerini hesaplarken rehberlik yevmiyelerini daha ciddi olarak değerlendireceklerdir. Bunun tek çözümü otokontrol ve mesleki dayanışmadır.